CILJEVI I BENEFITI PROJEKTA

Projekat predstavlja dugoočekivano rešenje za jedan od najvećih izazova sa kojima se Beograd suočio u oblasti upravljanja otpadom…

DINAMIKA REALIZACIJE PROJEKTA

Poduhvat Beo Čiste Energije d.o.o. započet je 2015. godine kada je Beograd objavio međunarodni poziv za podnošenje prijava…

JEDINSTVENO REŠENJE

Projekat JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu doprinosi  očuvanju životne sredine i obezbeđuje energiju iz otpada  …

Istaknuti dogadjaji

Proizvodnja čiste energije sa deponije
Belgrade Waste Management PPP Project earns the Gold Award
Jedna od najvećih nesanitarnih deponija dobija nov izgled

MAPA NOVOG KOMPLEKSA U VINČI

Interaktivna mapa

SNIMCI O NAPRETKU IZGRADNJE

Saznajte više o napretku izvođenja radova

BROŠURA O ZELENOJ TRANSFORMACIJI

Pogledajte

Brojevi

Projekat JPP u brojevima

8
CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA
Projekat JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu doprinosi ostvarenju najmanje 7 ciljeva održivog razvoja UN (COR).
1600000
GRAĐANA
Održivi sistem upravljanja otpadom za više od 1,6 miliona građana
2200000
STABALA
Pozitivan uticaj na klimatske promene: smanjenje emisija 250.000 tona ekvivalentnog CO2 na godišnjem nivou što je jednako sadnji 2,2 miliona stabala drveća

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.