Nova deponija

Grad Beograd je u svom Lokalnom planu upravljanja otpadom za period 2011-2020. godine predvideo unapređenje praksi sakupljanja i odvoženja otpada, kao i povećanje ponovne upotrebe i reciklaže otpada, izgradnju postrojenja za tretman otpada (uključujući energetsko iskorišćenje otpada), sanaciju postojeće deponije i izgradnju nove sanitarne deponije u Vinči.

Kapacitet nove sanitarne deponije u okviru projekta JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu je 5.500.000 tona otpada za konačno odlaganje neprerađenog preostalog komunalnog otpada i ostatke nastale nakon prerade otpada.

Nova deponija je izgrađena u skladu sa važećim propisima Republike Srbije koji su usklađeni sa direktivama EU. Cela deponija je obložena vodonepropusnim geosintetičkim materijalom koji sprečava nekontrolisano curenje procednih voda u okolno zemljište, koja se cevovodima transportuje do postrojenja za prečišćavanje procednih voda. Predviđeni su sledeći slojevi za oblaganje dna deponije (od vrha ka dnu):

  • drenažni sloj od šljunka, debljine 50 cm;
  • sloj geotekstila;
  • obloga od polietilena visoke gustine, debljine 2 mm;
  • sloj od glinovitog materijala sa maksimalnim koeficijentom vodopropusnosti K≤ 1,0 x 10-9 m/s, debljine 50cm;
  • prirodno zemljište.

Nova sanitarna deponija puštena je u rad 2. avgusta 2021. godine.

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.