Postrojenje za reciklažu otpada od građenja i rušenja

Postrojenje za reciklažu otpada od građenja i rušenja sastoji se od drobiličnog postrojenja za inertni otpad od građenja i rušenja sa ciljem iskorišćenja otpada od građenja i rušenja i privremeno skladištenje recikliranog inertnog otpada od građenja i rušenja (spremnog za otkup i preuzimanje).

Sam proces se sastoji od:

  • prijema otpada od građenja i rušenja
  • grubog sortiranja otpada od građenja i rušenja
  • drobljenja i prosejavanja inertnog otpada na različite frakcije za proizvodnju:
    • granulata,
    • materijala za podloge za puteve (nevezani noseći sloj),
    • materijala za nasipe, itd.,
  • skladištenje čiste zemlje na za to određenom prostoru za ponovno korišćenje za nasipanje/pokrivku.

Ovo postrojenje je pušteno je u rad 17. avgusta 2021. godine i  jedino je koje ima reciklažni karakter u okviru kompleksa. Kapacitet postrojenja je 200.000 tona otpada od građenja i rušenja.

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.