Postrojenje za prečišćavanje procednih voda – u fazi probnog rada

Postrojenje za prečišćavanje procednih voda obuhvata:

  • postrojenje za prečišćavanje procednih voda primenom obrnute osmoze;
  • sistem za sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda, procednih voda i deponijskog gasa;
  • bazene za prikupljanje atmosferskih voda i bazeni/lagune za prikupljanje procednih voda.

Procedne vode će se sakupljati sa svih područja u okviru kompleksa i usmeravati ka bazenima za procedne vode, koji imaju vodonepropusnu oblogu. Pri dimenzionisanju bazena korišćene su kontinualne kiše od 20 dana za povratni period od 25 godina.

Postrojenje za prečišćavanje procednih voda je dimenzionisano na 90.000 m3/godišnje, i sam proces se sastoji iz sledećih faza:

  • prethodnog prečišćavanja/predtretmana
  • zakišeljavanja
  • obrnute osmoze
  • evaporacije (koncentrat obrnute osmoze se šalje na vakuum uparivač)
  • završne obrnute osmoze.

Puštanjem u rad ovog objekta, procedne vode neće više zagađivati Ošljanski potok i Ošljansku baru, okolno zemljište i reku Dunav.

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.