Elektroenergetska infrastruktura

  • Elektroenergetska infrastruktura 35 kV obuhvata transformatorsku stanicu 35/10 kV, mešoviti vod 35 kV dužine 5 km i 0,8 km podzemni priključni vod za snabdevanje električnom energijom Centrа za integralno upravljanje otpadom u Vinči i predaju električne energije koju proizvede postrojenje za energetsko iskorišćenje deponijskog gasa.
  • Elektroenergetska infrastruktura 110 kV obuhvata razvodno postrojenje 110 kV, mešoviti vod 110 kV dužine 5 km i priključni vod i prekidače za povezivanje sa trafostanicom „Beograd 20“, radi predaje električne energije koju proizvede postrojenje za energetsko iskorišćenje na otpad.
Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.