Obuhvat projekta JPP

Koncept projekta JPP obuhvata projektovanje, izgradnju, finansiranje i dugoročno upravljanje (DBFO) postrojenjima za preradu otpada. Od privatnog partnera se očekuje da u potpunosti obezbedi sredstva za finansiranje projekta, realizuje ga i garantuje dugoročni rad, u zamenu za naknadu koja  se ostvaruje nakon uspešno realizovane usluge. Ovakvi projekti omogućavaju vladama da iskoriste sredstva, stručnost i efikasnost privatnog sektora. Ugovorni model DBFO je dobar način da se osigura optimizacija projektovanja postrojenja, završetak izgradnje na vreme i u okviru planiranog budžeta, postizanje dugoročnih performansi, dok su svi rizici na privatnom partneru. Sve navedeno predstavlja uslove povraćaja investicije.

Ovaj projekat prevazilazi standardne benefite koje se ostvaruju primenom DBFO modela. Između ostalog, njegova realizacija omogućava Beogradu da zatvori i sanira staru deponiju u Vinči, što ne bi bilo ekonomski održivo kao zaseban projekat:

Obuhvat projekta JPP:

  • sanacija deponije u Vinči i njeno održavanje nakon zatvaranja,
  • preusmeravanje najmanje 200.000 tona otpada od građenja i rušenja godišnje, ka novom reciklažnom postrojenju koje će proizvoditi materijal za izgradnju i nasipanje;
  • preusmeravanje najmanje 340.000 tona komunalnog otpada godišnje u postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada isporučujući električnu energiju u elektroenergetski sistem, a toplotnu energiju u sistem daljinskog grejanja JKP Beogradske elektrane,
  • izgradnja sanitarne deponije sa odgovarajućim sistemom za prečišćavanje procednih voda i sistemom za iskorišćenje deponijskog gasa, za odlaganje svih preostalih količina komunalnog otpada, dok se potpuno ne uspostavi sistem razvrstavanja otpada na mestu nastanka, što će omogućiti porast stepena reciklaže u Beogradu.
Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.