Projekat JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu doprinosi  očuvanju životne sredine i obezbeđuje energiju iz otpada u skladu sa standardima EU i najboljim dostupnim tehnikama.

Gradska deponija u beogradskom naselju Vinča otvorena je 1977. godine i prostire se na 42 hektara površine. Ova deponija je bila jedna od 50 najvećih nesanitarnih deponija u svetu i druga najveća u Evropi. Njeno zatvaranje značajno će doprineti očuvanju i poboljšanju činilaca životne sredine: vazduha, zemljišta i vode.

Deponija u Vinči

Projektom JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu koji realizuje Beo Čista Energija d.o.o. kroz partnerstvo sa Gradom Beogradom, rešava se jedan od najvećih ekoloških problema u Evropi sa ciljem zaustavljanja negativnog uticaja stare nesanitarne deponije. Predviđeno rešenje obuhvata njenu sanaciju, zatvaranje i pretvaranje u zelenu površinu. Nesanitarna deponija u Vinči, koja na pojedinim mestima dostiže i do 80 metara visine, nalazi se na obali reke Dunav i godišnje se na nju dopremalo oko 700.000 tona komunalnog i građevinskog otpada iz prestonice Srbije. Deponija je negativno uticala ne samo na zemljište, kvalitet vazduha i vode u okruženju, već i na zdravlje sakupljača sekundarnih sirovina koji su na njoj radili i živeli. Stara deponija koja se prostire na 42 hektara biće u potpunosti sanirana i zamenjena modernim postrojenjima: postrojenjem za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada, sanitarnom deponijom sa prečišćavanjem procednih voda i prikupljanjem deponijskog gasa, i postrojenjem za reciklažu otpada od građenja i rušenja, pridržavajući se u potpunosti najstrožih propisa EU.

Projekat JPP u upravljanju otpadom u Beogradu doprinosi ostvarenju najmanje 7 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija:

prečišćavanje procednih voda dovešće do postepenog oporavka okolnih vodotokova koji su godinama bili značajno ugroženi
održiv izvor električne energije, 216 GWh godišnje
bezbedni uslovi za rad na lokaciji
održivo upravljanje otpadom za više od 1,6 miliona stanovnika
odgovorna potrošnja i proizvodnja
pozitivan uticaj na klimatske promene: smanjenje emisije 250.000 tona ekvivalentnog CO2 na godišnjem nivou što je jednako sadnji 2,2 miliona stabala drveća
zeleni pojas dužine 6 km poboljšaće biološku raznovrsnost
prvo javno privatno partnerstvo u ovoj oblasti u Srbiji
Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.